Seeskulpie se eerste kwartaal skop af met 'n Oueraand waar ouers en onderwyseresse mekaar kan leer ken. Seeskulpie hou ook 'n KEN-MEKAAR BRAAI in die eerste kwartaal. Ons fondsinsameling vir hierdie kwartaal is die Familiedag wat 'n hoogtepunt is en vir die hele gesin groot pret en plesier bied.

Die familiedag is 'n dag gevul met lag van lekkerte, huil omdat dit 'n oorweldigende eerste keer is en seer lywe (Beslis nie die kinders nie). Die dag word afgesluit met 'n familie kaskarresies. Die gesin bou saam aan die kaskar en met groot fanfare word daar deelgeneem.

Tydens die winter is ons sop en sjerrie Winterdans. Dit is 'n spoggerige geleentheid waar al die ouers lekker soppe bring en die samesyn geniet.

Elke jaar spog Seeskulpie Kleinkindontwikkelingsentrum met 'n slagorkes wat al ons graad R leerders insluit. Die Eisteddfod is vir ons 'n geweldige hoogtepunt en die kinders sien lank voor die tyd daarna uit.

Ons graad R'e bied ook hulle eie Entrepreneursdag aan en ons hou Mnr en Mej Seeskulpie. 'n Kuns en Kultuuraand sluit die besige kwartaal af. Hier ervaar die ouers hoe Seeskulpie se kinders se potensiaal ontgin word en hoe hul woeker met hulle talente.

Seeskulpie sluit af met 'n KONSERT en elke kleuter kry die geleentheid om deel te neem. Ons graad R kleuters speel die hoofrolle en ontvang hulle Graad R sertifikate.

covid 19