Seeskulpie Kleinkindontwikkeling bied vir elke ouderdom 'n aparte groep waar die kinders teen hul eie tempo en potensiaal ontwikkel en leer. 'n Totaliteitsbenadering word gevolg met spesifieke verwysing na: Geestelike norme en waardes, sosiale vaardighede, emosionele-, fisiese, kognitiewe- en taal ontwikkeling. Seeskulpie gebruik verskeie onderrigstrategieë om in die kleuters se behoeftes te voorsien. Die kleuters word voorgestel aan die wêreld van spel en uitdagings, terwyl sy waardesisteem uitgebrei. Terselfde tyd word die kleuter voorberei vir formele skoolopleiding.

Seeskulpie Ure

Halfdag 08:00 – 12:00
(Graad R tot 12:45)

Verlengde Halfdag 08:00 – 13:30

Nasorg tot 17:00

Busdiens

Ons het 'n busdiens vanaf:
Langebaan (Diens gestaak)

Velddrif (R1 700 per maand)

Vredenburg (R1 600 per maand)

Saldanha (R1 500 per maand)

Skoolfooie

Kontak die skool vir 'n uiteensetting van die inskrywingsfooie en maandelikse fooie.

Ons buitemuurse aktiwiteite is ingesluit in Seeskulpie se fooie.

Belangrike Datums

Kwartaal 1
20 Jan – 26 Maart

Kwartaal 2
12 April – 25 Junie

Kwartaal 3
19 Julie – 23 September

Kwartaal 4
11 Oktober – 8 Desember

Wat maak ons anders

Seeskulpie Kleinkindontwikkelingsentrum is een van die beste tweetalige privaatskole in Langebaan met Christelike waardes en uitmuntende standaarde. Gee Groei Volhard. Dit is die leuse van Longacres Privaatskool, 'n affiliasie van Seeskulpie Kleinkindontwikkelingsentrum.

Seeskulpie spog met 'n veilige en stimulerende omgewing waarin u kleuter kan leer en ontwikkel. Seeskulpie se klaskamers is ruim en bied uitstekende geleenthede vir kreatiewe leerervarings.

Seeskulpie akkommodeer babas vanaf 3 maande en kleuters tot en met 6 jaar (Graad R). Ons het Engelse en Afrikaanse klassies, behalwe vir die babaklas wat tweetalig is.

seeskulpie private school langebaan playground

seeskulpie private school outdoor activities for preschoolers in langebaan

Seeskulpie buitemuurse aktiwiteite

Seeskulpie se buitemuurse aktiwiteite integreer met ons jong kind leerplan om groot motoriese- en waarnemings vaardighede te bevorder in kleuters.

Dit maak nie saak of jou voorskoolse kind van balspeel hou, of verkies om deel te neem aan natuuraktiwiteite soos groente plant, ons het 'n groot verskeidenheid van buitemuurse aktiwiteite om jou kind uit die klaskamer te kry.

All ons buitemuurse aktiwiteite is by die skoolfooi in gesluit en behels die volgende: sportontwikkeling, musiekontwikkeling, kuns, Audiblox, I-Pad blootstelling en organiese tuinmaak.

Om te sien watter ouderdoms groepe watter aktiwiteite het, kliek hier.

Ontwikkelingsprogram

Onderrig hulpbronne vir voorskoolse kinders kom nie beter as by Seeskulpie nie, ons ontwikkelingsprogram is gemik op die vroeë jare stigtings fase van kleuters.

Wanneer ons praat van leerder ervaring by Seeskulpie Voorbereidings Skool, verwys ons na alle interaksie of ondervinding waarin kinders leer. Het sy dit op tradisionele akademiese vlak is in die klaskamer of buitemuurs in die natuur is, soos byvoorbeeld ons organiese groente tuin.

Die leerder ondervindingby Seeskulpie sluit in: kreatiwiteit, sosialisering, geletterdheid, gesyferdheid, lewensvaardighede, omgewingsbewustheid, motorieseontwikkeling en musiek ontwikkeling.

early childhood development at seeskulpie private school langebaan

Vir al die nuutste nuus en gebeure

besoek ons Facebook blad om op hoogte te bly van al die pretfacebookKontak ons

Seeskulpie Kleinkindontwikkelingsentrum is een van die beste tweetalige privaatskole in Langebaan aan die Weskus, met Christelike waardes en uitmuntende standaarde. Kontak of besoek ons gerus by:

Loopstraat 47, Longacres
Posbus 306, Langebaan, 7357

Kantoor: 022 772 0302

Hoof: Petrie Oettle – 082 772 2405

covid 19