Seeskulpie Kleinkindontwikkeling bied vir elke ouderdom 'n aparte groep waar die kinders teen hul eie tempo en potensiaal ontwikkel en leer. 'n Totaliteitsbenadering word gevolg met spesifieke verwysing na: Geestelike norme en waardes, sosiale vaardighede, emosionele-, fisiese, kognitiewe- en taal ontwikkeling.

Seeskulpie gebruik verskeie onderrigstrategieë om in die kleuters se behoeftes te voorsien. Die kleuters word voorgestel aan die wêreld van spel en uitdagings, terwyl sy waardesisteem uitgebrei. Terselfde tyd word die kleuter voorberei vir formele skoolopleiding.

Download our school newsletter for all the latest events and happenings.

Bus Service

We have a bus service from:
Langebaan (Service discontinued)

Velddrif (R1 900 per month)

Vredenburg (R1 800 per month)

Saldanha (R1 700 per month)

Seeskulpie Ure

Halfdag 08:00 – 12:00
(Graad R tot 12:45)

Verlengde Halfdag 08:00 – 13:30

Nasorg tot 17:00

School Fees

Contact the school for full details on our entry fee and monthly fees.

Our outdoor activities are included in our fees.

Belangrike Datums

Kwartaal 1
19 Jan tot 25 Maart

Kwartaal 2
12 April tot 24 Junie

Kwartaal 3
20 Julie tot 30 September

Kwartaal 4
11 Oktober tot 14 Desember

Wat maak ons anders

Seeskulpie Kleinkindontwikkelingsentrum is een van die beste tweetalige privaatskole in Langebaan met Christelike waardes en uitmuntende standaarde. Gee Groei Volhard. Dit is die leuse van Longacres Privaatskool, 'n affiliasie van Seeskulpie Kleinkindontwikkelingsentrum.

Seeskulpie spog met 'n veilige en stimulerende omgewing waarin u kleuter kan leer en ontwikkel. Seeskulpie se klaskamers is ruim en bied uitstekende geleenthede vir kreatiewe leerervarings.

Seeskulpie akkommodeer babas vanaf 3 maande en kleuters tot en met 6 jaar (Graad R). Ons het Engelse en Afrikaanse klassies, behalwe vir die babaklas wat tweetalig is.

kleuterskool langebaan speelgrond

outdoor activities for preschoolers in langebaan

Seeskulpie's outdoor activities

Seeskulpie's outdoor activities integrates with our early childhood lesson plans to encourage the gross motor and observation skills of young children.

Whether your preschooler loves to play games like kickball or prefers nature activities like planting vegetables, we have plenty of fun outdoor activities to get your child out of the classroom.

All our outdoor activities are included in the school fees and include the following: sport development, music development, art, Audiblox, iPad exposure and organic gardening.

To see a breakdown of activities according to age group click here.

Kleuterskool Ontwikkelingsprogram

Onderrig hulpbronne vir voorskoolse kinders kom nie beter as by Seeskulpie nie, ons ontwikkelingsprogram is gemik op die vroeë jare stigtings fase van kleuters.

Wanneer ons praat van leerder ervaring by Seeskulpie Voorbereidings Skool, verwys ons na alle interaksie of ondervinding waarin kinders leer. Het sy dit op tradisionele akademiese vlak is in die klaskamer of buitemuurs in die natuur is, soos byvoorbeeld ons organiese groente tuin.

Die leerder ondervinding by Seeskulpie sluit in: kreatiwiteit, sosialisering, geletterdheid, gesyferdheid, lewensvaardighede, omgewingsbewustheid, motorieseontwikkeling en musiek ontwikkeling.

kleinkind ontwikkeling by seeskulpie langebaan

For all the latest happenings

visit us on Facebook and stay a breast of all the funKontak Ons

Seeskulpie Kleinkindontwikkelingsentrum is een van die beste tweetalige privaatskole in Langebaan aan die Weskus, met Christelike waardes en uitmuntende standaarde. Kontak of besoek ons gerus by:

Loopstraat 47, Longacres
Posbus 306, Langebaan, 7357

Kantoor: 022 772 0302

Hoof: Petrie Oettle – 082 772 2405